REGMAR

Nicolas Hassbjer föreslås ta ordföranderollen i Ferroamp AB (publ)

Ylwa Karlgren, ordförande i Ferroamp sedan 2017 och Erik Hallberg, styrelseledamot sedan 2021 har båda avböjt omval. Ferroamps valberedning har för avsikt att föreslå Nicolas Hassbjer som ny styrelseordförande för bolaget samt nyval av Lars Kvarnsund som ledamot på årsstämman den 16 maj 2024.

Nicolas Hassbjer har omfattande industriell erfarenhet med 25 år som VD och vice ordförande i HMS Networks AB (publ). Han är idag styrelseordförande i IAR Systems Group AB (publ), Sigicom AB, Yaskawa Nordic AB och Tequity AB samt styrelseledamot i LumenRadio AB (publ), Consafe Logistics AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. 

Lars Kvarnsund har en bakgrund från internationella industriföretag och var under nästan 20 år verksam i GARO AB (publ) främst som CFO men även som affärsområdeschef för Sverige. Han är idag styrelseordförande i Jansson Industri AB samt styrelseledamot i FM Mattsson AB (publ), United Power AB, Dentalum Group AB, Prido AB samt LKV Consulting AB.

Björn Henriksson, valberedningens ordförande, vill ta tillfället i akt och tacka Ylwa och Erik. De har under sina år i styrelsen varit mycket betydelsefulla och starkt bidragit till Ferroamps utveckling.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverat yttrande kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024.

Valberedningen i Ferroamp AB (publ)

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2024 klockan 18.45.

För ytterligare information, kontakta:
E-post: [email protected]

Om Ferroamp AB (publ)

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01