Minskad belastning på elnätet när solel delas i Biskopsgården

Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker nu en storskalig satsning på tekniken då hela åtta kvarter har försetts med PowerShare-system från Ferroamp.

- För att investeringarna i solceller ska bli både miljömässigt och ekonomiskt hållbara är det viktigt att vi i stor utsträckning kan använda solelen inom fastigheterna och då är PowerShare en bra lösning, säger Oskar Scheiene, Energi och miljöchef på Bostadsbolaget.

Det är inte bara elpriset som nått nya höjder det senaste året, det gäller även belastningen på elnätet i många områden. Göteborgs Energi spår att effektbehoven i Göteborgs stad kommer att fördubblas de närmaste 15 åren. En del av lösningen på problemet är att kombinera solceller med smart energidelning så att fastigheter kan lösa större del av sina energi- och effektbehov själva. I Norra Biskopsgården har nu det kommunala Bostadsbolaget utrustat åtta kvarter, med sammanlagt strax över 1000 hyresbostäder, med lokala likströmsnät.

I samband med att solceller sattes upp på taken installerades Ferroamps patenterade PowerShare-teknik. Med PowerShare kopplas elsystemen i byggnader inom samma kvarter ihop så att den egenproducerade elen kan användas där den behövs som bäst, oavsett vilket tak solcellerna sitter på eller i vilket av husen elen förbrukas. I de aktuella fastigheterna är det framför allt tvättstugorna som har en hög förbrukning.

PowerShare-näten innebär att man får en högre avkastning på sin solcellsinvestering eftersom man tjänar mer på att använda elen inom fastigheterna än att sälja ut den på nätet. För elnätet betyder det lägre belastning eftersom behovet av att leverera el till området minskar. Eftersom solelsproduktion också orsakar trängsel i nätet innebär den ökade graden av egenanvändning också att det blir möjligt att integrera mer solel i nätet från närliggande anläggningar.

- När hela samhället elektrifieras och en allt större del av produktionen kommer från väderberoende källor blir fastigheternas roll i elnätet allt viktigare. Ferroamp gör det möjligt för både villaägare och större fastighetsägare att ta kontroll över sin elanvändning samtidigt som de avlastar elnätet, säger Fredrik Breitung, tf vd för Ferroamp.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, tf VD och CFO, 070 - 340 76 79

Om Ferroamp:
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01