REGMAR

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I FERROAMP

Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp") styrelse meddelar härmed att Krister Werner som varit bolagets VD sedan februari 2020 lämnar sin befattning. Fredrik Breitung som idag är bolagets CFO har utsetts till t f VD och kommer att upprätthålla CFO-rollen parallellt med rollen som t f VD fram till dess att en permanent VD är på plats.

Ledningsteamet kring Fredrik förstärks samtidigt genom Robert Gelmanovski som utnämns till Chief Operating Officer och Björn Jernström, grundare av Ferroamp, som utnämns till Chief Technology & Innovation Officer. Fredrik, Robert och Björn tillträder sin roller med omedelbar verkan.

"I och med ledningsbytet går Ferroamp in i en ny fas av fortsatt expansion med ytterligare förstärkt fokus på lönsamhet. De ledningsförändringar vi nu genomför är viktiga för att företaget ska kunna öka tempot mot lönsamhet, förbättrade kunderbjudanden och fortsatt innovation. Vi vill tacka Krister för hans viktiga arbete med att lägga en stabil grund för Ferroamps fortsatta resa", säger Ylwa Karlgren, styrelseordförande.

"Under Kristers ledning har Ferroamp utvecklats starkt med en nästan fyrdubblad försäljning och en produktplattform som är positionerad för tillväxt. Vi i styrelsen vill uttrycka vårt uppriktiga tack till Krister för hans framgångsrika arbete, uthållighet och starka engagemang med att ta företaget på de inledande och viktiga stegen på tillväxtresan. Vi önskar honom all lycka framöver", avslutar Ylwa Karlgren.

Arbetet med att söka en permanent VD inleds omedelbart.

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 klockan 17.45.

För ytterligare information, kontakta:
Ylwa Karlgren, styrelseordförande, telefon 076-140 8500

För mer information, vänligen besök:  www.ferroamp.com

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor.


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01