REGMAR

Krister Werner utses till VD för Ferroamp Elektronik AB

Styrelsen i Ferroamp Elektronik AB har utsett Krister Werner till ny VD. Krister tillträder tjänsten den 17 februari 2020 och ersätter Björn Jernström, grundare och tf VD, som uppehållit positionen sedan oktober 2019.

Krister Werner är 50 år och har en civilingenjörsutbildning från Linköpings Tekniska Högskola. Han har en gedigen bakgrund inom telekom, IT och försvarsindustri. Närmast kommer han från en befattning som Affärsområdeschef i ett Insuretech-bolag med internationell verksamhet och har tidigare bl a arbetat inom Saab AB. Krister har en bred erfarenhet av att leda globala verksamheter inom affärsutveckling, inköp, produktionsteknik och försäljning.

Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp: "Jag är stolt och glad över att kunna presentera Krister Werner som ny VD, säger styrelseordförande Ylwa Karlgren. Ett bra ledarskap kommer att vara nyckeln till Ferroamps framgång och vi ser att Krister i sina tidigare positioner visat sin förmåga att handfast leda företag i tillväxt."

Björn Jernström, grundare, CTO och tf VD: "- Det känns riktigt bra med Krister som ny VD. Hans breda industrierfarenhet med allt från sourcing och elektronikproduktion till försäljning och tjänsteutveckling inom relevant teknik kommer vara ett stort värde i vår tillväxtresa och när vi bygger vårt företag. Jag ser fram emot att börja jobba tillsammans med Krister."

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019, kl. 08.30.

För ytterligare information, kontakta:
Ylwa Karlgren Styrelsens Ordförande 076-140 85 00

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01