Incitamentsprogram tillför Ferroamp 1,35 MSEK

Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.

Teckningsoptionerna i programmet motsvarade totalt 112 500 aktier. Teckningskursen i optionsprogrammet var 12 SEK per aktie. Ärendet är för närvarande under registrering hos Bolagsverket.
- "Det är glädjande att många av våra medarbetare deltagit i teckningsoptionsprogrammet och därmed ökat sitt aktieägande i Ferroamp och fått ta del av den värdetillväxt bolaget haft under programmens löptid" säger Olof Heyman, VD för Ferroamp.

Ferroamp beslutade på årsstämman i maj 2019 om ett nytt incitamentsprogram baserat på kapitalbeskattade teckningsoptioner. Det riktar sig till ledande befattningshavare och medarbetare som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Lansering av det planeras till aug/sept 2019.

Stockholm, 2019-07-11

För ytterligare information, kontakta:
Olof Heyman, VD Ferroamp, telefon 070-585 57 90
[email protected]

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post [email protected], telefon 08-503 000 50.


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01