Ferroamps hållbarhetsarbete belönas med bronsmedalj

I EcoVadis första utvärdering av Ferroamps hållbarhetsarbete tilldelas företaget en bronsmedalj. Bedömningen är ett kvitto på att det snabbväxande green-tech företaget också tar ett bredare samhällsansvar.

- Vi drivs av en vilja att elektrifiera samhället och ställa om till ett fossilfritt energisystem. I det arbetet är det också viktigt att se hållbarhet i ett bredare perspektiv och arbeta med den påverkan vår verksamhet gör inom alla områden. Vi är stolta över bronsmedaljen och den sporrar oss att ytterligare öka ambitionsnivån både när det gäller vårt miljömässiga och sociala ansvar, säger Kent Jonsson, vd, Ferroamp. 

EcoVadis är ett oberoende företag som utvärderar och övervakar företagens styrning och processer med avseende på socialt ansvar och hållbarhetsarbete. Företagen utvärderas utifrån 21 kriterier inom områdena miljö, HR inklusive medarbetarrättigheter, etik och hållbara inköp. Metodiken bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. 

Den bronsnivå som Ferroamp landar på innebär att man har ett bättre resultat i utvärderingen än 50 procent av företagen i samma bransch. Ambitionen är nu att ytterligare förbättra betyget framåt genom ett systematiskt arbete med att bland annat minska miljöpåverkan från företagets produkter i ett livscykelperspektiv, utveckla ledningssystem och att kontinuerligt säkerställa att företagets uppförandekod efterlevs.

Ferroamp har under senaste året också anslutit sig till FN:s hållbarhetsnätverk UN Global Compact.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Breitung, CFO
Telefon 070 - 340 76 79
Mejl: [email protected]

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

För mer information besök: www.ferroamp.com


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01