Ferroamp utvecklar satsning på stödtjänster

Efter att den första budportföljen med Ferroamp-system aktiverats på balansmarknaden avser Ferroamp nu att tillsammans med Ntricity skicka in underlag för förkvalificering i samtliga elområden och utveckla samarbeten med fler elbolag. Utvecklingen av stödtjänster gör att energilagring blir ett allt viktigare strategiskt område för Ferroamp.

- Att utvecklingen av stödtjänster växer så pass mycket är extra viktigt i en tid där marknaden för solenergi är fortsatt svag. Batterier kan nu bli en god affär för kunder både med och utan solceller, säger Kent Jonsson, vd, Ferroamp.

Det var i mitten av februari som Ferroamps och Ntricitys lösning för att sälja stödtjänster fick godkänt av Svenska kraftnät i elområde 3. I mitten av mars lades första budet på balansmarknaden med Ferroamp-system som anslutits via Varberg Energis tjänst Flex Batteri. De aggregerade systemen utgör därmed ett av endast tre så kallade Virtual Power Plants (VPP) som är aktivt på marknaden i Sverige där villaägare kan delta med batterikapacitet.

Ntricity och Ferroamp avser fortsätta utveckla portföljen i elområde tre och nu även skicka in underlag för förkvalificering i elområde 4. Kunder kan redan idag skicka in intresseanmälan till Varberg Energi oavsett var i landet man befinner sig då ambitionen är att samla system för att skapa portföljer i samtliga elområden. I samband med förkvalificeringen kommer vi även att börja utveckla samarbeten med fler elbolag för att öppna möjligheten att sälja stödtjänster även för deras kunder.

Förutom att styra solproduktion och energilagring används Ferroamp-systemet även för att optimera elbilsladdning. Just nu fälttestas företagets första egna elbilsladdare som är en bidirektionell DC-DC laddare som kan användas för att mata ut el från elbilsbatteriet till elnätet, så kallad vehicle-to-grid. Planen är att även elbilsladdaren ska kunna användas för stödtjänster.

- Styrkan i vårt system är flexibiliteten och hur vi ger ett mervärde till kunden både vad gäller solenergi, energilagring och elbilsladdning. Vi planerar att utveckla alla dessa ben under kommande året och stödtjänster kommer att vara prioriterat inom dessa områden, säger Kent Jonsson.

För ytterligare information, kontakta:

Kent Jonsson, CEO
Telefon 073-810 00 01
E-post: [email protected]

Om Ferroamp 

Ferroamp AB (publ) är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01