REGMAR

Ferroamp ser kraftig ökning i efterfrågan på batterilager

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

- Fler och fler ser fördelarna med att använda batterier för att kunna undvika effekttoppar eller anpassa sitt behov av att köpa in el efter prisvariationerna under dygnet. Det gynnar både den privata ekonomin och elnätet i stort, säger Fredrik Breitung, tf vd, Ferroamp.

Ferroamp är ett svenskt greentech bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Det patenterade EnergyHub-systemet kopplar ihop solceller, elbilsladdning och energilager i ett likströmsnät som gör det möjligt för fastighetsägaren att styra förbrukningen och kapa elkostnaden. 

Systemet köps ofta in tillsammans med en solcellsanläggning men under hösten har företaget sett en markant förändring i efterfrågan på batterier. 

- Sedan de stora elprisökningarna i augusti ser vi en dramatisk förändring på marknaden. Orderingången på batterier till villasystem ökat med 534 procent under perioden augusti till november jämfört med samma period förra året, säger Fredrik Breitung.

Traditionellt har batteriets uppgift varit att lagra överskottet av egenproducerad solel istället för att sälja den till elnätet. Med smart styrning kan batterier ha flera andra användningsområden som gör att investeringen återbetalas snabbare. 

Många elnätsägare inför nu effekttariffer som innebär att avgiften avgörs av de timmar förbrukningen varit högst. Med ett batteri som laddar ur dessa timmar kan dessa effekttoppar kapas. Batteriet kan också användas för att ladda på natten när elen är billig och ladda ur under de timmar under dygnet när elen är som dyrast. Detta bidrar också till att avlasta det hårt ansträngda elnätet och bidrar till flexibilitet.  

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, tf VD, 070 - 340 76 79

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp: 

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en smartare växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01