REGMAR

Ferroamp och Aira i gemensam satsning på förnybara energilösningar för villaägare

Clean energy tech-företagen Ferroamp och Aira har tecknat avtal om en gemensam satsning på energilösningar för den europeiska marknaden. Nu inleds utvecklingsarbetet för att integrera Ferroamp-systemet med Airas energierbjudande till villaägare.

- Genom att vi utvecklar och tillverkar nya produkter i samarbetet med Aira får vi möjlighet att expandera brett i Europa och får tillgång till flera stora marknader. Det här visar verkligen styrkan i vårt öppna modulära system och hur det enkelt kombineras med andra smarta lösningar, säger Kent Jonsson, vd för Ferroamp.

Airas mål är att accelerera elektrifieringen av fastighetsvärme genom ett byte till värmepumpar och annan förnybar teknologi. Att integrera Ferroamps smarta styrning av solenergi, batterier och elbilsladdning i systemet kommer att göra det möjligt för kunden att ytterligare optimera energianvändning och uppvärmning i ett enda system. Det ger ett kostnadseffektivt alternativ till uppvärmning med fossila bränslen och möjlighet för fler att delta i den gröna omställningen. Erbjudandet kommer initialt att riktas till villaägare i Tyskland, Italien och Storbritannien.

Företagen tecknade onsdagen 6 mars ett utvecklingsavtal. Nu inleds arbetet med att utveckla och integrera Ferroamp-systemet i Airas kunderbjudande.

- Som pionjärer inom elektrifiering av bostäder ger Ferroamp ett betydelsefullt bidrag till Airas erbjudande genom att ytterligare minska energikostnaderna för kunderna. Därmed bidrar de även till Airas ambition att minska gasberoendet i Europa. Ferroamp har etablerat sig som ett flexibelt och modulärt system som kommer passa bra i Airas energiplattform, app och optimeringslösning för smarta hem, säger Kaj af Kleen, Chief Product and Technology Officer hos Aira.

Om Aira

Aira tillhandahåller lösningar inom clean energy-tech till konsumenter och har som ambition att bli Europas främsta konsumentvarumärke inom sin bransch. Företaget grundades 2022 av Vargas i Stockholm, Sverige, för att möjliggöra för människor att delta i omställningen till rena energilösningar, ett hem i taget. Med Aira har europeiska konsumenter en allt-i-ett-leverantör leverantör av kompletta energisparlösningar för hemmet, där en smart värmepump står i centrum av erbjudandet. http://company.airahome.com

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2024 klockan 08.45. 

För ytterligare information, kontakta:

Kent Jonsson, CEO
Telefon 073-810 00 01
E-post: [email protected]

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01