Ferroamp genomför lyckat pilotprojekt om stödtjänster med Varberg Energi - skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.  

- Testerna har gått mycket bra och vi ser fram emot att kunna ge våra kunder möjlighet att balansera elnätet. På det sättet bidrar de till elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem samtidigt som de kan tjäna pengar på sina batterier, säger Carl Heyman, produktansvarig på Ferroamp.

Genom att sälja stödtjänster för balansering av elnätet kan hushåll som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Det är Svenska kraftnät som köper in tjänsterna för att hålla den stabila frekvens i elnätet som krävs. Elkunder kan därmed få betalt för att på kommando öka eller minska sin elanvändning eller elproduktion.

Samarbetsprojektet handlar om tjänsten FCR-D (Frequency Containment Reserve Disturbance) och innebär att man under perioder ställer kapacitet till förfogande som kan användas om det plötsligt inträffar störningar i nätet. Mjukvaruföretaget Ntricity samlar flera mindre Ferroamp-system med batterier som de kan styra centralt så att Varberg Energi i sin tur kan sälja den samlade kapaciteten till Svenska kraftnät.

Under pilotprojektet som pågått under våren har företagen med framgång testkört ett tjugotal villasystem med en sammanlagd storlek på strax över 100 kW vilket är den undre gränsen för att utgöra ett bud på marknaden. Nu har företagen skickat in en ansökan till Svenska kraftnät om den förkvalificering för tekniken som krävs för att få delta i handeln.

- Att få in ansökan till Svenska kraftnät är ett viktigt steg i processen. Vi har tidigare gått igenom denna process för andra resurser och känner oss komfortabla med att vi uppfyller kraven uppställda av Svenska kraftnät säger Lars Skoglund på Ntricity.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Breitung, CFO Telefon 070 - 340 76 79

Mejl: [email protected]

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen. Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50). För mer information besök: www.ferroamp.com


Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. 

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Fredrik Breitung CFO [email protected] 070 - 340 76 79