Cleantechbolaget Ferroamp får order på 3,2 MSEK från Vattenfall Elanläggningar

Ferroamp Elektronik AB har fått en genombrottsorder på en mobil snabbladdarstation till Vattenfall Elanläggningar AB. Det totala projektet består förutom snabbladdare av ett batterilager på 500 kWh. Ferroamps del i leveransen har ett ordervärde för Ferroamp på 3,2 MSEK.

"Beställningen utgör ett viktigt steg i Vattenfall Network Solutions satsning att kunna tillhandahålla snabbladdning för alla behov." säger Maria Lindberg, chef för Transport och Distributionslösningar på Vattenfall Network Solutions. "Med Ferroamps lösning får vi också en lösning som blir enkel och kompakt och som möjliggör direkt nyttjande av solkraft för matning av laddarna".

"Detta är den första mobila snabbladdarstationen vi fått order på. Vi är stolta att Vattenfall valt oss för detta viktiga projekt. Vi ser det som ett förnyat förtroende för vår tekniska kompetens och innovativa tekniska lösningar och en naturlig fortsättning på vårt tidigare projekt med Vattenfall, Sjöängen i Askersund." säger Olof Heyman, VD för Ferroamp.

Ferroamp Elektronik ABs plattform för smart effekt- och energihantering i fastigheter har de senaste två åren etablerat sig på den svenska marknaden med över 400 leveranser till de största svenska fastighetsbolagen. Bolagets möjlighet att optimera fastighetens effektuttag för förnyelsebara energikällor i kombination med elbilsladdning och energilager bedöms som unik.

Ferroamp genomför under februari en nyemission på 40 MSEK med sikte på att noteras på Nasdaq First North i månadsskiftet mars/april. Erbjudande till teckning är pågående tom 22 februari, se vidare www.ferroamp.com.

Stockholm, 2019-02-14

Kontakt:
VD, Olof Heyman 070 585 57 90 eller CTO och grundare av Ferroamp, Björn Jernström 070 930 89 82.

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01