Charge Amps elbilsladdare nu styrbar med Ferroamps EnergyHub

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

- Genom att elbilsladdaren nu kan kommunicera och interagera med resten av fastighetens elsystem ökar flexibiliteten i systemet. Det gynnar både fastighetsägaren och elsystemet i stort eftersom det begränsar effektuttaget. Ferroamp leder utvecklingen när det gäller att ge fastighetsägare kontroll och möjlighet att delta i den gröna omställningen, säger Robert Gelmanovski, marknads- och kommunikationschef, Ferroamp.

Allt fler elnätsägare inför nu effekttariffer vilket innebär att nätavgiften helt eller delvis sätts efter de timmar då förbrukningen är som högst. En förbrukningstopp uppstår ofta när flera elintensiva apparater i hemmet är i gång och om det sker samtidigt som elbilen laddar för fullt kan det innebära stora konsekvenser för elräkningen.

Ferroamps EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Via kommunikationsstandarden OCPP 1.6-J kan EnergyHub styra laddboxen och anpassa hastigheten på laddningen efter fastighetens övriga effektuttag. På så sätt kan toppeffekten och därmed effekttariffen hållas nere. Charge Amps är en svensk laddboxtillverkare och nu har deras populäraste modell, Charge Amps Halo [v158], testats och godkänts av Ferroamp enligt OCPP-standarden. Därmed kan den nu också integreras och styras i EnergyHub-systemet.

Ett EnergyHub-system som installeras tillsammans med en laddbox berättigar till 50 procent skattereduktion i form av grönt avdrag.

- Charge Amps vill bidra till en hållbar och ljus framtid genom att möjliggöra för omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i Europa. Därför arbetar vi hela tiden med att göra elbilsladdning mer tillgänglig, intelligent och kostnadseffektiv. Att vår laddbox Charge Amps Halo nu stödjer OCPP-kommunikation är en del av det arbetet och särskilt välkommet i en tid med volatila elpriser. Vi har alltid användarvänligheten i fokus när vi utvecklar våra produkter och med denna intelligenta integrering får användarna full kontroll över sin elförbrukning, Olle Tholander, vd, Charge Amps.

Dessa laddboxar är verifierade tillsammans med EnergyHub OCPP-1.6J implementation
GARO GLB+
CTEK Chargestorm Connected 2
Gruppsol Smart Solar Charger
Wallbox Pulsar Plus (v5.13.11)
Wallbox Copper SB (v5.13.11)
Charge-Amps Halo [v158]

För ytterligare information:
Fredrik Breitung, tf vd, 070 - 340 76 79

Besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en egentutvecklad och patenterad smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager batterilagring kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01