REGMAR

Bokslutskommuniké januari - december 2019

Fjärde kvartalet 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 18 905 (7 326) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 012 (-2 745) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,77 (-0,56) SEK

Helåret 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 45 838 (15 804) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 667 (-11 744) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -3,28 (-2,40)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Bolaget har ingått samarbetsavtal med Senergia AB samt Kraftpojkarna Sverige AB, som innehåller ramavtal på 8 respektive 5 MSEK.
  • Bolaget har skrivit kontrakt med Hongkong-baserade Trio Engineering Ltd för kontraktstillverkning av SSO Gen 2.0 (Solsträngsoptimerare), första leveransen är planerad till april 2020.

Viktiga händelser efter periodens slut

  • Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Stockholm Exergi.
  • Krister Werner tillträdde som ny VD den 17 februari.

Finansiell sammanställning

KSEK okt-dec
2019
okt-dec
2018
jan-dec
2019
jan-dec
2018
Nettoomsättning 18 905 7 326 45 838 15 804
Resultat efter finansiella poster -7 012 -2 745 - 24 667 - 11 744
Balansomslutning 52 948 20 145 52 948 20 145
Soliditet (%) 66,7 18,3 66,7 18,3
Resultat per aktie, SEK 1) -0,77 -0,56 -3,28 -2,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 952 -1 591 -29 653 -14 899

1 Jämförelsetalen har räknats om med efter split 25:1.

Kommentarer från VD

Ferroamp har haft ett händelserikt år med flera spännande händelser. Börsnotering, nära på tredubblad fakturering i jämförelse med 2018, nya projekt, nya rekryteringar och en snabbt växande marknad. Vi klarade målsättningen för 2019, och fortsätter arbeta mot en omsättning på 400 miljoner år 2022.

Under fjärde kvartalet har vi återigen slagit faktureringsrekord. Leverans av basorder har ökat signifikant. Vi har också sett en förhöjd fakturering för stora projekt (DC-snabbladdare till Vattenfall) och som en följd av osäkerheten kring hur det statliga batteribidraget skulle utformas för 2020 är också andelen batteriorder hög. För basorder kommer takten för första delen av 2020 ligga på denna nivå, för att sedan öka när outsourcning av Solsträngsoptimeraren (SSO) och Energilager Optimeraren (ESO) läggs ut för extern produktion, och därmed ökar vår totala leveransförmåga.

Vi tror på en stark marknad framåt för Ferroamp, megatrender skapar ett behov av våra lösningar för att optimera effektuttaget. Ett exempel är det vi ser i BIL Swedens prognoser för elbilsmarknaden under de kommande åren. 30% av nyregistrerade bilar väntas vara elfordon under 2020 och 40% under 2021! Vi ser även hur solcellsmarknaden utvecklas varje år, 2019 värderades den svenska marknaden till 4 miljarder kronor.

För första gången någonsin hade vi ett negativt elpris nu i februari. Det här är en trend som kommer fortsätta i takt med utbyggnaden av sol och vind i kombination med nedläggning av traditionell baskraft som kärnkraft och kol. I och med den ökade volatiliteten blir det extra viktigt att kunna styra sin egen elproduktion och förbrukning.

För att vi ska kunna möta det stora trycket och ge service åt våra kunder på bästa sätt har vi ingått ramavtal med Kraftpojkarna, Senergia, Elkedjan och nu senast Stockholm Exergi. Detta effektiviserar logistiken och försäljningen av vårt system och våra produkter.

Det är spännande att se hur projekt som vi länge jobbat med kommer till liv. Under året har vi i samarbete med Vattenfall tagit fram världens första mobila DC-snabbladdare ansluten till ett likspänningsnät och energilager. Snabbladdaren är i form av en container som invigdes i Östersund under Ski Tour 2020. Designen gör att den kan transporteras till olika platser inför särskilda evenemang där behovet av snabbladdning finns under en kort tid eller där elnätet inte räcker till.

Även Orkdal Folkehelsesenter (Skanska) och A Working Lab (Akademiska Hus) är två stora projekt vi jobbat med under året. I Orkdal har två byggnader kopplats samman med hjälp av ett likspänningsnät. Anläggningen har förberetts för en stor mängd elbilar som kommer att behöva laddas på plats. A Working Lab är en kontorsfastighet i Göteborg som med hjälp av vår likspänningsteknik inte bara kopplat upp solceller och batterier utan även all allmänbelysning och ventilation. A Working Lab har under året uppmärksammats genom priset Framtidens Fastighet, under Fastighetsmässan i Göteborg. Dessa projekt är självklart viktiga för oss och vår verksamhet. De visar på möjligheterna med tekniken, men viktigt att komma ihåg är att Ferroamp också drivs av mindre projekt. Under året installerades Ferroamps 1000:e anläggning, något vi är väldigt stolta över.

Under året har det hänt mycket med organisationen på Ferroamp. Vi har förstärkt ledningsgruppen med en ny CFO samt en ny sälj- och marknadschef. Olof Heyman, Ferroamps VD sedan juni 2017, har avgått på grund av hälsoskäl men fortsätter i rollen Senior Advisor. Sedan i måndags (17 februari) är Krister Werner ny VD för bolaget. Jag ser fram emot att jobba med Krister och tror att hans erfarenhet från bolag i tillväxt och förändring kommer väl till pass på Ferroamp. Krister har tidigare jobbat i flera börsbolag som genomgått en kraftig expansion. Han har erfarenheter från inköp, produktionsteknik och tjänsteutveckling. Dessutom har han lett arbetet med att etablera en global logistikorganisation. I och med den framtid vi ser för Ferroamp så kommer Krister vara rätt person att leda företaget framåt. Det är fantastiskt roligt att se hur företaget och våra medarbetare växer med uppgifterna och utmaningarna vi ställs inför.

Jag ser fram emot ett minst lika spännande år 2020

VD Björn Jernström

För fullständig kommuniké se bifogad fil.

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020, kl. 08.30

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Ferroamps hemsida: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:
Kerstin Wähl, CFO och IR-ansvarig 070-657 35 10

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01