REG

Rättelse av tidigare publicerad kommuniké från årsstämman i FastOut Int AB

Rättelse av tidigare publicerad kommuniké från årsstämman i Fastout Int AB

I kommunikén från årsstämman kommunicerades det att ett beslut togs att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Det kommunicerades att beslutet var enhälligt. Den korrekta lydelsen skall dock vara.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4.000.000 kronor motsvarande högst 160.000.000 st. aktier. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet med bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det noterades att aktieägaren, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, motsatte sig beslutet.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738