REG
Rättelse av tidigare publicerad kommuniké från årsstämman i FastOut Int AB Rättelse av tidigare publicerad kommuniké från årsstämman i Fastout Int AB I kommunikén från årsstämman kommunicerades det att ett beslut togs att bemyndiga styrelsen att vid ett...
REG
Kommuniké från Årsstämman 2023 i FastOut Int AB (publ) Stockholm 2023-05-05 Idag 2023-05-05 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stäm...
REG MAR
Delårsrapport 1 2023 FastOut Int. AB VD har ordetÅrets första kvartal medförde en fortsatt avvaktande bostadsmarknad med många objekt ute till försäljning, men varje affär tar betydligt längre tid med minskat antal...
REG
Årsredovisning 2022 Se årsredovisning som bifogad PDF-fil.  FastOut Int. ABEnebybergsvägen 8 182 36 DANDERYDhttp://www.fastout.com/[email protected] Arsredovisning-FastOut-Int-AB-2022_1.pdf: http...
REG
Kallelse till årsstämma i FastOut INT AB (PUBL) Aktieägarna i FastOut Int. AB (publ), 559019-5748, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 10.00 i FastOut Int. ABs lokaler, Enebybergsvägen 8, 2tr, 182 36 Dande...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 FastOut INT. AB VD har ordet 2022 var FastOuts bästa år hittills, både sett till omsättning och resultat. Det tar vi med oss i en omvärld med stigande räntor, krig i vår närhet, oro på bostadsma...
REG MAR
Delårsrapport 3 2022 FastOut Int. AB VD har ordet Årets tredje kvartal för FastOut visar fortsatt positiv utveckling, i en omvärld som för många har allt fler orosmoln på himlen.  Även i branscher i bolagets absolut...
REG
FastOut tecknar partneravtal med SpiderAds FastOut går in i ett partnersamarbete med SpiderAds, som erbjuder automatisk annonshantering. 
REG MAR
Halvårsrapport 2022 FastOut Int. AB VD har ordet FastOut fortsätter att hålla den positiva trenden under årets andra kvartal, trots omvärldsfaktorer som är negativa. Men ur bolagets perspektiv har såväl effekterna...
REG
Kommuniké från Årsstämma i FastOut Int AB 2022 Idag 2022-05-20 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman...
REG
Årsredovisning 2021 Se årsredovisning som bifogad PDF-fil.  FastOut Int. ABEnebybergsvägen 8 182 36 DANDERYDhttp://www.fastout.com/[email protected] Arsredovisning-2021-FastOut-Int-AB.pdf: https:...
REG MAR
Kvartalsrapport 1 2022 FastOut Int. AB 2022-04-28 VD har ordet Årets första kvartal visar att trenden håller i sig. Vi ökar vår nettoomsättning med 10 procent, från 1,5 till 1,7 miljoner kronor, jämfört med motsvarand...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTOUT INT AB (PUBL) 2022-04-20 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTOUT INT AB (PUBL)  Aktieägarna i FastOut Int. AB (publ), 559019-5748, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 10.00 i F...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2021 FastOut Int. AB VD har ordet Vi har lämnat 2021 bakom oss och det är trots effekterna av pandemin ett positivt år för FastOut. Vi levererar vårt bästa år hittills där vi ökar vår nettoomsättning...
REG MAR
OBOS ny kund i Norge för FastOuts tjänster FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har landat den största ordern hittills på den norska marknaden. Det är OBOS, som är en av Nordens största bostadsby...

Om FastOut

Webbplats
www.fastout.com

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738