Pressmeddelanden

REG MAR
Delårsrapport 3 2023 FastOut Int AB VD har ordet I början av november kommer FastOut att ta de första stegen för att etablera sig i ett växande affärsområde vid sidan av den teknikplattform som erbjuds till fastigh...
REG
FastOut breddar sitt utbud med ny drönarapp FastOut investerar i en nyutvecklad drönarapp. Appen breddar bolagets marknadspotential genom att adressera en mer omfattande marknad för drönartjänster. 
REG MAR
Fastout Int AB genomför en riktad nyemission om 1,5 miljoner kr FastOut Int AB genomför en riktad nyemission om 1,5 miljoner kr.Fastout Int AB (publ) ("Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av bolagets årsstämma den 5 maj...
REG MAR
Halvårsrapport 2023 FastOut Int. AB VD har ordetÅrets andra kvartal karakteriseras av fortsatt låg aktivitet på bostadsmarknaden och tillsammans med andra omvärldsfaktorer påverkas också FastOut, även om vi klarar...
REG
Rättelse av tidigare publicerad kommuniké från årsstämman i FastOut Int AB Rättelse av tidigare publicerad kommuniké från årsstämman i Fastout Int AB I kommunikén från årsstämman kommunicerades det att ett beslut togs att bemyndiga styrelsen att vid ett...
REG
Kommuniké från Årsstämman 2023 i FastOut Int AB (publ) Stockholm 2023-05-05 Idag 2023-05-05 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stäm...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738