REGMAR

Kvartalsrapport 1 2022 FastOut Int. AB

2022-04-28

VD har ordet

Årets första kvartal visar att trenden håller i sig. Vi ökar vår nettoomsättning med 10 procent, från 1,5 till 1,7 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatmässigt ligger vi kvar på en nivå strax över nollstrecket, oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är helt enligt plan i den fas vi befinner oss i. Vi har också ett bra kassaflöde med ett överskott på 315 000 kronor för kvartalet.

I ett teknikdrivet företag stannar aldrig utvecklingen av. FastOut har med sin unika plattform byggt ett helhetskoncept som nu kan tillgodose de flesta delar av våra kunders behov. Jag är stolt över FastOuts öppna plattform som levererar marknadens vassaste tjänst. 

Med ett 2021 som trots utmaningarna blev vårt bästa år hittills ser vi fortsatt positivt på läget vi befinner oss i. Med en stor andel av våra kunder inom fastighetsmäklarsegmentet följer vi ändå omvärldsfaktorerna som styr bostadsmarknaden noggrant. 

Vi ser att vår kundstock växer på de nordiska marknaderna och att fotografer visar intresse och ansluter sig i ökande grad. Samtidigt utvärderar vi samarbeten och former för utökad digital marknadsföring, dels för oss själva men också för våra kunder genom plattformen. 

Sammantaget ser vi fram emot kommande kvartal med tillförsikt och en positiv underton. Vi har satt målet att ansluta minst 50 fotografer till plattformen under återstoden av 2022.

Håkan Lindgren

Verkställande direktör

FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2022

Nettoomsättningen uppgick till 1,7 MSEK (1,5)

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (1,7)

Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,1)

Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (0,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.03.31)

  • FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso har tecknat avtal för FastOuts tjänster med OBOS som är en av Nordens största bostadsbyggare. Avtalet med OBOS är det enskilt största hittills på den norska marknaden.

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 april 2022.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738