REGMAR

Halvårsrapport 2023 FastOut Int. AB

VD har ordet

Årets andra kvartal karakteriseras av fortsatt låg aktivitet på bostadsmarknaden och tillsammans med andra omvärldsfaktorer påverkas också FastOut, även om vi klarar oss relativt bra jämfört med många andra i branschen. Läget på den svenska marknaden är ovanligt svårbedömt. Betydligt färre affärer görs vilket minskar affärsmöjligheterna.

Samtidigt vet vi att FastOuts IT-plattform och utbud aldrig varit bättre än nu och när marknaden vänder har vi ett unikt erbjudande som är skalbart och kan marknadsföras effektivt.

Intresset för FastOut är stort, trots stiltjen på marknaden. Positiva diskussioner förs med flera andra stora aktörer på bostads- och fastighetsmarknaden om en fördjupad integration med FastOuts plattform, som ger tillgång till vår omfattande paketlösning med tjänster.

Nettoomsättningen för andra kvartalet landade på 1,7 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med motsvarande period förra året, då omsättningen var 1,9 miljoner kronor. Resultatmässigt håller vi ändå, med hjälp av anpassade och låga kostnader, utfallet i det närmaste i nivå med motsvarande kvartal förra året, 0,1 miljoner kronor jämfört med 0,2 miljoner kronor. Vår kassa ger oss goda förutsättningar att agera utifrån marknadsläget och vi kan ta vara på möjliga offensiva möjligheter. Vi tittar på kompletterande produkter för att ytterligare bredda vårt erbjudande.

Det är inte första gången vi upplever en tydligt försvagad bostadsmarknad men vi vet också att vändningen kan komma snabbt när väl köparna blir mer aktiva och då är FastOuts drönar- och fototjänster ett givet komplement för många fastighetsmäklare och bostadssäljare.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2023
Nettoomsättningen uppgick till 1,7 MSEK (1,9)
Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,0)
Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,2)
Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (0,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2022

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2023
Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (3,6)
Totala intäkter uppgick till 3,4 MSEK (3,8)
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (0,3)
Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2022

För mer information, kontakta:
VD, Håkan Lindgren
Tel: +46 (0)727 29 18 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738