REGMAR

Halvårsrapport 2022 FastOut Int. AB

VD har ordet

FastOut fortsätter att hålla den positiva trenden under årets andra kvartal, trots omvärldsfaktorer som är negativa. Men ur bolagets perspektiv har såväl effekterna av kriget i Ukraina som ränteoro och prisnedgångar på fastighetsmarknaden kunnat pareras väl hittills under året.

Samtidigt finns de påverkande faktorerna kvar och vi följer utveckling noga för att både parera och hitta rätt affärsmöjligheter. Årets andra kvartal gav en nettoomsättning på 1,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med motsvarande kvartal förra året. Periodens resultat uppgick till 0,2 miljoner kronor, en förbättring jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Hittills i år har FastOut en nettoomsättning på 3,6 miljoner kronor, att jämföra med 3,4 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Samma tid har resultatet förbättrats från 0,1 miljoner kronor till 0,3 miljoner kronor. Bolaget fortsätter att ha ett positivt kassaflöde, både för kvartal två och sett till det första halvåret i år. 

I vår strävan att göra det enklare och effektivare att nå ut med våra kunders budskap för vi diskussioner med ett antal annonsnätverk som kan integreras i FastOuts plattform och därmed ytterligare förenkla för användarna. I samma anda utvecklas plattformen ständigt och det senaste kvartalet har flera förbättringar och nyheter gjorts inom videotjänsten som inom kort lanseras.

Vår tidigare kommunicerade strategi står fast och jag ser fram emot en höst med ökad aktivitet på såväl den svenska som på våra utländska marknader.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2022
Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,9)
Totala intäkter uppgick till 2,0 MSEK (2,0)
Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (0,1)
Periodens resultat uppgick till 0,2 MSEK (0,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2021

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2022
Nettoomsättningen uppgick till 3,6 MSEK (3,4)
Totala intäkter uppgick till 3,8 MSEK (3,7)
Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,1)
Periodens resultat uppgick till 0,3 MSEK (0,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2021

För mer information, kontakta:
VD, Håkan Lindgren
Tel: +46 (0)727 29 18 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738