REG

FastOut Int AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har slutregistrerat den riktade emissionen till Midnattsmåsen AB som styrelsen beslutade den 26 september 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2023. Antalet aktier i FastOut Int AB är nu totalt 79 974 497 stycken och aktiekapitalet har ökat till 3 998 724,85 kronor. Bolaget har tillförts 1 385 000 kronor. Emissionsinstitut vid registreringen är Eminova Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Edselius, Styrelseordförande i FastOut Int AB

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]

Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738