REGMAR

Delårsrapport 3 2023 FastOut Int AB

VD har ordet

I början av november kommer FastOut att ta de första stegen för att etablera sig i ett växande affärsområde vid sidan av den teknikplattform som erbjuds till fastighetsmäklarbranschen. 

FastOut investerar i en nyutvecklad drönarapp som kopplar ihop drönaroperatörer med uppdragsgivare. Appen är inriktad på drönaruppdrag med ambitionen att marknadsföras brett mot flera branscher som har behov av drönartjänster - det kan gälla fotogrammetri, inspektioner (till exempel med värmekamera), vanlig fotografering och video eller andra specifika ändamål. Fastighetsbranschen utgör endast en liten del av de totala drönaruppdragen, vilket gör att vi nu adresserar en betydligt större marknad. 

Fastighetsmäklarbranschen har alltid varit FastOuts huvudsakliga kundgrupp. Så kommer det att fortsätta vara även på medellång sikt. I affärsmodellen har vi vänt oss till en avgränsad bransch och marknad. Det har också gett bolaget lite för stor påverkan intäktsmässigt när bostadsbranschen upplever sämre tider, som under det senaste året och sannolikt en bra bit in på nästa år.

Utmaningarna på en sval bostadsmarknad märks också i siffrorna för FastOuts tredje kvartal. Nettoomsättningen sjönk till 1,6 miljoner kronor, att jämföra med tredje kvartalet motsvarande period då den var 1,9 miljoner kronor. Resultatet försämrades också men vi lyckas att klara periodens resultat precis över nollstrecket, vilket kan jämföras med 0,4 miljoner kronor under tredje kvartalet motsvarande period. Samtidigt har vi en robust likviditet, vilket ger oss styrka att fatta de beslut vi tror är bäst för bolaget även på lite längre sikt.

FastOut fortsätter med det vi kan bäst - avancerad teknik för enkla lösningar. Den nya satsningen ger en verklig injektion till FastOut och förväntningarna på vad vi ska kunna leverera - till kunderna men också till aktieägarna som haft en allt annat än bra kursutveckling i aktien de senaste åren. 

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2023
Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,9)
Totala intäkter uppgick till 1,7 MSEK (2,1)
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (0,4)
Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,4)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2022

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2023
Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK (5,4)
Totala intäkter uppgick till 5,1 MSEK (5,9)
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (0,7)
Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,7)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser perioden januari - september 2022

För mer information, kontakta:
VD, Håkan Lindgren
Tel: +46 (0)727 29 18 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738