REGMAR

Delårsrapport 3 2022 FastOut Int. AB

VD har ordet


Årets tredje kvartal för FastOut visar fortsatt positiv utveckling, i en omvärld som för många har allt fler orosmoln på himlen. 

Även i branscher i bolagets absoluta närhet, på bostadsmarknaden, syns fortsatta tecken på avmattning i aktiviteten. Vi har lyckats väl med att parera detta men är heller inte opåverkade, trots att vi levererar ett kvartalsbokslut med mestadels positiva förtecken. Jag känner också att vi ligger väl i fas med våra tjänster där videoplattformens utveckling varit snabb och effektiv. 

Perioden juli till september landade nettoomsättningen på 1,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period förra året då vi omsatte 1,8 miljoner kronor. Även resultatet på 0,4 miljoner kronor är en förbättring jämfört med förra årets nollresultat under tredje kvartalet. Även sett till årets första nio månader har nettoomsättning och resultat förbättrats jämfört med under 2021 - 5,4 jämfört med 5,2 miljoner kronor respektive 0,7 jämfört med 0,1 miljoner kronor. 

FastOuts modell handlar om att erbjuda en unik och komplett plattform för kunderna, men också om ständig utveckling och nya tjänster. Det senaste exemplet är det nyligen kommunicerade partnersamarbetet med SpiderAds, som innebär att videoplattformen nu får ytterligare funktioner och förbättringar för digitala annonskampanjer.

Med respekt för de ekonomiska faktorer som samverkar och skapar oro för många, tror vi ändå att FastOut står starkt med nya tjänster och stabila och trogna kunder.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2022

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,8)
Totala intäkter uppgick till 2,1 MSEK (1,9)
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
Periodens resultat uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.09.30)

  • FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har tecknat avtal för FastOuts tjänster med OBOS som är en av Nordens största bostadsbyggare. Avtalet med OBOS är det enskilt största hittills på den norska marknaden.

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738