REGMAR

Delårsrapport 1 2024 FastOut Int AB

VD har ordet

Jag är glad att få meddela att våra ansträngningar med att ansluta fotografer till plattformen börjar ge resultat. Under det första kvartalet 2024 märkte vi en betydande ökning av antalet beställningar av bostadsfotograferingar genom plattformen - en ökning med 153 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta är ett tydligt bevis på att vår strategi tar oss dit vi vill. 

Samtidigt måste vi vara medvetna om de utmaningar vi har i en historiskt trögrörlig bostadsmarknad. Till följd av detta har vi sett en ökning av uppsägningar av abonnemang. Tack vare vår ökning av bostadsfotograferingar genom plattformen förblev ändå vår nettoomsättning stabil på 1,5 MSEK för första kvartalet, alltså på samma nivå som motsvarande kvartal förra året. Även resultatet på minus 0,1 MSEK är i nivå som föregående års kvartal.

I mars 2024 lämnade vi in vår nya produkt FastOutGo till Google och App Store i enlighet med vår plan. Vår nya app har godkänts av Apple. Vi inväntar dock fortfarande Googles granskning, men förutsätter att även den kommer bli godkänd inom kort. Vi planerar att lansera produkten så snart båda apparna är godkända.

Vi fortsätter med vår marknadsföringsstrategi och kommer samtidigt att arbeta hårt för att förbättra våra tjänster och etablera nya samarbeten. Vi är glada över att kunna se en svagt positiv trend på bostadsmarknaden. Det kommer att ge oss goda förutsättningar att möta den ökande efterfrågan och stärka vår närvaro på marknaden.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2024
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,5)
Totala intäkter uppgick till 1,6 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-0,1)
Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-0,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2023

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2024
Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
Totala intäkter uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2023

För mer information, kontakta:
VD, Håkan Lindgren
Tel: +46 (0)727 29 18 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 april 2024.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738