REGMAR

Delårsrapport 1 2023 FastOut Int. AB

VD har ordet

Årets första kvartal medförde en fortsatt avvaktande bostadsmarknad med många objekt ute till försäljning, men varje affär tar betydligt längre tid med minskat antal transaktioner som följd. Den lägre aktiviteten hos fastighetsmäklarna märks också för FastOut, då vi ser en nedgång i antal beställningar som en direkt effekt av läget på bostadsmarknaden, framförallt inom villasegmentet.

Situationen påverkar alla delar av bostadsmarknaden och vi ser vår försäljning minska något jämfört med förra året. Nettoomsättningen landade på 1,5 MSEK för första kvartalet, vilket är en nedgång jämfört med föregående år då omsättningen var 1,7 MSEK. Resultatet är också något svagare som en följd av nedgången i försäljning och blev minus 0,1 MSEK, att jämföra med 0,1 MSEK.

Den minskade rörligheten i bostadsmarknaden bygger upp ett underliggande behov som kommer att driva på en vändning, och enligt tidigare mönster kan det bli en rejäl uppgång när trenden vänder. Det är vi beredda på, även om det är svårare än vanligt att bedöma framtiden. Trots dessa utmaningar står vi starka med en solid kassa och en digital plattform som vi tror kommer ändra spelplanen för branschen för såväl den svenska som andra marknader.

Vi kommer under våren att öka vår digitala marknadsföring men med försiktighet och med systematiska tester för att försäkra oss om affärsmässig nytta för insatserna.

Vi är redo att möta marknaden när den vänder och känner oss trygga med vårt erbjudande. Samtidigt jobbar vi hårdare med andra segment än bostadsmarknaden och vi ser stora outnyttjade möjligheter inom kommersiella fastigheter där vi har ökat våra intäkter och ser ett större nyttjande av FastOuts tjänster.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2023
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,7)
Totala intäkter uppgick till 1,6 MSEK (1,8)
Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (0,1)
Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (0,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2023.01.01 - 2023.03.31)
Inga väsentliga händelser har inträffat under rapportperioden

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 april 2023.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738