REGMAR

Bokslutskommuniké 2021 FastOut Int. AB

VD har ordet

Vi har lämnat 2021 bakom oss och det är trots effekterna av pandemin ett positivt år för FastOut. Vi levererar vårt bästa år hittills där vi ökar vår nettoomsättning med 24 procent, även om det bara är början på en utveckling som vi verkligen tror kommer att lyfta FastOut till betydligt högre höjder.

Vi ser flera positiva signaler sedan vi för några månader sedan lanserade vår teknikplattform med de största förbättringarna och nya tjänsterna sedan FastOut bildades. Ambitionen är inte mindre än att leverera en helt komplett teknikplattform för kunder och samarbetspartners och då är FastOut 2.0 en milstolpe. Den har utvecklats de senaste två åren i tät kommunikation med kunder och fotografer och finns tillgänglig som betaversion sedan en tid tillbaka. Vi har investerat stora resurser på utvecklingen av plattformen eftersom den är helt central i vårt erbjudande.

Reaktionerna har varit ännu mer positiva än vi vågat hoppas. Allra viktigast är kanske att vi nu ser flera nya kunder som ansluter sig till FastOuts plattform utan aktivt försäljningsarbete från vårt håll. Den digitala kundresan och modellen är helt avgörande för att vi ska kunna skala upp verksamheten, på befintliga och nya marknader, utan att samtidigt dra på oss alltför stora kostnader för försäljning.

Det fjärde kvartalet bjöd på både omsättning och resultat i linje med motsvarande period året dessförinnan. De totala intäkterna för fjärde kvartalet 2021 landade på 1,7 MSEK och resultatet på -0,1 MSEK. Helåret 2021 visade på en rejäl förbättring av intäkterna som uppgick till 7,3 MSEk, att jämföra med 6,4 MSEK för 2020. Resultatet för helåret var oförändrat runt nollstrecket.

Sett till de utländska marknaderna ser vi en ökad aktivitet och inkommande förfrågningar. Det gäller såväl Norge som Spanien. I Norge har vi också kunnat meddela under januari att vi via återförsäljaren och samarbetspartnern Inviso tagit den största ordern hittills med ett årligt ordervärde på 462 000 NOK.

Vi har nått en punkt, med en unik och välutvecklad teknikplattform, där vi med gott självförtroende kommer att öka den digitala marknadsföringen och andra försäljningsinsatser.

Håkan Lindgren

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2021

Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,4)

Totala intäkter uppgick till 1,7 MSEK (1,7)

Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-0,1)

Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-0,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2020

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 2021

Nettoomsättningen uppgick till 6,7 MSEK (5,4)

Totala intäkter uppgick till 7,3 MSEK (6,4)

Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (0,0)

Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,0)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser perioden januari - december 2020

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2021-12-31, 67 383 588 aktier (67 383 588).

Siffror inom parentes avser antalet aktier per 2020-12-31

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2020. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 1 2022 2022-04-28

Delårsrapport 2 2022 2022-08-26

Delårsrapport 3 2022 2022-10-28

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.12.31)

  • Bolaget bytte handelsplats till Nordic SME. Första handelsdag var 1 oktober 2021.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso har tecknat avtal för FastOuts tjänster med OBOS som är en av Nordens största bostadsbyggare. Avtalet med OBOS är det enskilt största hittills på den norska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut, +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738