VD FÖR ENIROS NORSKA VERKSAMHET AVGÅR

Pierre Mårtensson har idag beslutat sig för att avgå som VD för Eniro Norge. Mattias Wedar, chef för produktutveckling och marknadsföring på Eniro, går in som tillförordnad VD i det norska bolaget. 

Pierre Mårtensson har varit ansvarig för Eniro Norge sedan augusti 2013.

- Under Pierres ledning har Eniro renodlat den norska verksamheten. Bolaget är inne på rätt spår och har fått en tydligare position inom lokalt sök, säger koncernchef Stefan Kercza. Jag vill tacka Pierre för hans insatser. Vi kommer nu att bygga vidare på det fundament som Pierre och hans team har lagt för den norska verksamheten.

 

- Förutom att renodla verksamheten är jag mycket nöjd med att vi samtidigt har lyckats öka säljeffektiviteten, säger Pierre Mårtensson. Jag önskar Eniro lycka till och kommer att följa bolagets utveckling med stort intresse, den här gången som åskådare.

Mattias Wedar, idag chef för produktutveckling och marknadsföring på Eniro, går in som tillförordnad VD i det norska bolaget.

 

- Vi ska fortsätta satsningen på lokalt sök i Norge, säger Mattias Wedar. Vårt fokus är att erbjuda små och medelstora företag en bra marknadsföringsplats via datorn, surfplattan eller mobilen.

Eniro har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD för Eniro Norge.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, vd och koncernchef, Tel: 08 553 310 00

Pierre Mårtensson, +47 97 11 28 88

Christer Lundin, Kommunikationschef, Tel: 072 888 18 16, [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 9 januari 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 500 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

Eniro_Pressmeddelande.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]