Pressmeddelanden

REG
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2023 Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Fors...
REG MAR
Fortsatt tillväxt och renodlad aktiestruktur med föreslagen utdelning - Eniro aspirerar på att bli teknologisk ledare i branschen "Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet...
Samtliga beslut om ändrad aktiestruktur i Eniro Group AB (publ) är nu registrerade Registreringen av inlösen av samtliga preferensaktier av serie B, nyemission av stamaktier av serie A och aktieomvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier a...
Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier är avslutad Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.
Handeln i Eniro Group AB preferensaktier av serie B handlas nu utan rätt till deltagande i nyemission av stamaktier Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av pre...
REG
Styrelsen i Eniro har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier till och med den 20 januari 2023 Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Joel Odland CFO [email protected]