REG

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Eniro Group ABs webbplats (www.enirogroup.com). Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i den fullständiga kallelsen till årsstämman i Eniro Group AB. I valberedningen ingår Kenneth Dahlquist Valbøll, utsedd av SpectrumOne AB, Mats Gabrielsson, utsedd av B.O. Intressenter AB, Joakim Lindén, utsedd av Crafoord Capital Partners AB, Thomas Krishan, eget innehav och Fredric Forsman, styrelseordförande i Eniro Group AB. Kenneth Dahlquist Valbøll är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 48% av rösterna i Eniro Group AB. Datum för årsstämman är torsdagen den 11 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenneth Dahlquist Valbøll, Valberedningens ordförande, tel. +47 992 83 500

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]