REGMAR

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

Hosni Teque-Omeirat, född 1981 är sedan 2019 VD för SpectrumOne AB och har en MBA från Handelshögskolan i Örebro. Hosni började sin karriär på revisionsbyrån Ernst & Young och har arbetat med affärsutveckling för att driva nya affärer i den nya världens digitaliserade och decentraliserade landskap. Under det senaste decenniet har Hosni utvecklat och implementerat försäljningsstrategier i både USA och Europa med de arbetsgivare han varit hos. Det är inom affärsutveckling, konceptutveckling och försäljning som Hosni har sina expertområden. Hosni är idag VD och koncernchef i SpectrumOne AB som äger 201 862 265 aktier pref A i Eniro Group AB, motsvarande cirka 29,5 % av rösterna.

Fredrik Crafoord, född 1969, är grundare av och styrelseordförande i Crafoord Capital Partners AB. Han har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Fredrik har tidigare arbetat med corporate finance på Carlsquare AB, som chef för investment banking på HQ AB och tradingchef på Sundal Collier. Fredrik är även styrelseordförande i CR Ventures AB samt styrelseledamot i Empir Group AB och Dividend Sweden AB. Crafoord Capital Partners AB äger 17 302 971 aktier pref A och 28 444 aktier pref B i Eniro Group AB, motsvarande cirka 2,5 % av rösterna.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Eniro Group ABs webbplats (www.enirogroup.com). Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i den fullständiga kallelsen till årsstämman i Eniro Group AB. I valberedningen ingår Fredric Forsman, utsedd av SpectrumOne AB, Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, Theodor Jeansson, eget innehav, Thomas Krishan, eget innehav och Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro Group AB. Fredrik Forsman är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 48% av rösterna i Eniro Group AB Datum för årsstämman är onsdagen den 27 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredric Forsman, Valberedningens ordförande, tel 073 978 78 44

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]