Valberedningens förslag till styrelse i Eniro inför årsstämman 2018

Inför årsstämman den 25 april 2018 föreslår valberedningen för Eniro AB (publ) omval av styrelseledamoten Joachim Berner, som även föreslås väljas till ordförande i styrelsen, och nyval av Johnny Sommarlund, Henrik Salwén och Magdalena Bonde.

De fyra föreslagna ledamöterna är: 

Joachim Berner, född 1962, ekonomie magister, Handelshögskolan i Göteborg. Joachim invaldes i styrelsen 2016 och är styrelseordförande sedan januari 2018. Han har en bakgrund där media har kombinerats med investeringsverksamhet. Han är idag styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade, Gårdaverken AB, Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB, Seafire och styrelseledamot i Yrkesskadeakademin AB, Teknoma OY och Squid AB. Tidigare erfarenhet är bl.a. chefredaktör och VD för Dagens Nyheter och Expressen, Redaktionschef på GöteborgsPosten och VD för Lowe Brindfors.

Johnny Sommarlund, född 1965, ekonomie magister, Åbo Akademi. Johnny har en bakgrund inom bolagsledning i kombination med ekonomistyrning. Han är idag VD samt styrelseledamot i MGA Holding AB och i dess dotterbolag. Han sitter även i styrelserna för Saliro AB, Tilgin AB, Partanker VII AS och Melanders Group AB, där han också är styrelseordförande, samt styrelseledamot i Halsholm AB.

Henrik Salwén, född 1972, ekonomie magister, Uppsala Universitet. Henrik har en bakgrund inom verksamhetsutveckling och försäljning inom digitala tjänster och utveckling av försäljningskanaler, försäljningsmetoder och marknadsföring mot små och mellanstora företag. Han är idag VD och styrelseledamot i Visma Advantage AB. Tidigare erfarenhet är bl.a. grundare och VD för Edium AB, produktchef för World Access Europa, produktchef för NETnet AS samt styrelseledamot i Visma Lindhagen AB.

Magdalena Bonde, född 1967, Master i Strategy och Finance, Heriot and Watt University. Magdalena har en bakgrund inom E-handel, utveckling av marknadsplatsmodeller, digitala tillväxtstrategier samt Business Intelligence/Performance Management. Hon är idag Chief Supply Officer i Fyndiq AB sedan 2016. Tidigare erfarenhet är bl.a. VD i Eniro Sverige AB , Chef för Eniros Voiceverksamhet, CEO/COO/CMO i EMM Bolaget, CEO/COO/CMO i Mogul Sweden (nu Addnode), medgrundare av internetkonsultföretaget Cell, samt styrelseordförande i Confident Living AB och Wakers AB.

Valberedningens övriga förslag (stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvode, revisor och riktlinjer för valberedningen) framgår av den offentliggjorda kallelsen till Eniros årsstämma som kommer att hållas den 25 april 2018 kl. 15.00 på Helio, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt information om föreslagna ledamöter hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.enirogroup.se.

Valberedningen består av Arne Myhrman, valberedningens ordförande (utsedd av LMK Venture Partners), Johnny Sommarlund (utsedd av MGA Placeringar AB), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), Tedde Jeansson (eget innehav och via bolag) och Joachim Berner (styrelseordförande i Eniro).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 % av rösterna i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Arne Myhrman, valberedningens ordförande tel 073-383 64 67

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]