VALBEREDNINGEN I ENIRO UTSEDD

I enlighet med beslut på årsstämman den 27 mars 2015 har Eniro etablerat en valberedning enligt följande process. Styrelsens ordförande kontaktade de röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2015, som var och en erbjöds att utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

 

 Eniros valberedning inför årsstämman 2016 utgörs av:

 

  • Pehr-Olof Malmström, Danske Capital AB
  • Staffan Persson, Zimbrine Holding BV
  • Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  • Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, och
  • Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro

 

Valberedningen har utsett Pehr-Olof Malmström till sin ordförande.

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 27 april 2016 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden samt val av revisorer.

 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] senast den 15 december 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande i Eniro, som nås via:
Lina Söderström, Legal counsel, tel: +46 72 385 15 91, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13.00 den 26 oktober 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201510264224-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]