REGMAR

Tydligt trendbrott - ökad omsättning för andra kvartalet i rad

"Med ett tydligt och påvisat trendbrott där bolaget för andra kvartalet i rad växer sin verksamhet är det ett starkt bevis på att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. En verksamhet där samtliga affärsområden har kunnat nyttja tillväxten genom utveckling och positionering på marknaden."

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2022

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 216 MSEK (208).
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (33) med en EBITDA-marginal på 11,1 % (15,9) inkl engångsposter på -13 MSEK (-4).
 • Rörelseresultat uppgick till 6 MSEK (1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (9).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,09 SEK (0,12). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q2 2022 sid 9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0 MSEK (-14).

FÖRSTA HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 431 MSEK (409).
 • EBITDA uppgick till 53 MSEK (57) med en EBITDA-marginal på 12,3 % (13,9) inkl engångsposter på -15 MSEK (-6).
 • Rörelseresultat uppgick till 11 MSEK (-5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,05 SEK (-0,11). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q2 2022 sid 9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 MSEK (-3).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Eniros dotterbolag Dynava förvärvar det svenska kundservicebolaget Samres AB.
 • Mikael Lindström har rekryterats som Chief Revenue Officer i affärsområde Marketing Partners.
 • Alexander Hannerland rekryterades som Chief Operating Officer i Eniro Group AB. Alexander Hannerland ingår i koncernledningen och påbörjade sin anställning den 1 juli 2022.
 • Joakim Lindén utsågs till tf. CFO i Eniro Group AB med tillträde den 1 juni 2022.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till tf. verkställande direktör och koncernchef med tillträde den 4 maj 2022.
 • Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord utsågs till nya styrelseledamöter på årsstämman den 27 april 2022. Anders Hugosson utsågs även till styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Eniro tecknade avsiktsförklaring gällande avyttring av Eniro På Sjön.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till permanent verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med start 1 juli 2022.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB

"En transformation har påbörjats och tar sig formen av fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet, exkluderat engångsposter på 13 MSEK. Med verksamhet och över 800 anställda i de fyra nordiska länderna är bolaget nu redo att effektivisera och öka värdet av de tjänster som levereras till kund. Samtidigt tar en renodlingsresa sin början för att möjliggöra de strukturella och strategiska förändringar som behövs för att kunna bli ett större, bättre och mer lönsamt bolag."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, tel: +46 70-225 18 77

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:30 CEST 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]