Tingsrätten fastställer offentligt ackord för Eniro AB, moderbolag i Enirokoncernen

Såsom tidigare offentliggjorts har moderbolaget i Enirokoncernen, Eniro AB (publ), inom ramen för pågående företagsrekonstruktion, framlagt ett ackordsförslag vilket skulle komma att prövas antingen såsom ett frivilligt ackord eller såsom ett offentligt ackord genom omröstning vid ett borgenärssammanträde i domstol. Eniro AB (publ) vill härmed meddela att det framlagda ackordsförslaget idag har fastställts av Solna tingsrätt, såsom ett offentligt ackord, efter omröstning under borgenärssammanträde den 21 juli 2020.

  • "Vi är mycket glada över detta besked, som nu tar oss mot målet att ha ett bolag med en sund och stark kapitalstruktur. Det kommer skapa arbetsro och öppna för nya affärsmöjligheter", säger Eniros VD och koncernchef Magdalena Bonde.

Ackordsförslaget godkändes av borgenärer motsvarande ca 98 procent av ackordsfordringarna vilket innebär att lagkriterierna för att fastställa ett ackordsförslag uppfylldes, dvs. anslutning av mer än (i) tre fjärdedelar av de röstande borgenärerna; och (ii) vilkas fordringar motsvarar mer än tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Tingsrättens beslut att fastställa ackordsförslaget väntas vinna laga kraft 3 veckor från dagens datum. Så snart ackordet vunnit laga kraft kommer bolaget att genomföra nyemissionen av preferensaktier till de fordringsägare som önskar teckna aktier. Till övriga fordringsägare kommer ackordslikviden att utbetalas kontant i anslutning till detta, vilket, under förutsättning att ackordsförslaget vinner laga kraft om tre veckor, beräknas ske i början av oktober 2020.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2020 kl. 13.35 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]