Styrelsen utser Örjan Frid till ny VD för Eniro

Styrelsen för Eniro har idag utsett Örjan Frid till ny VD och koncernchef för Eniro AB. Det är styrelsens bedömning att ett nytt ledarskap är nödvändigt för att framgångsrikt kunna genomföra det förändringsprogram som den nya styrelsen ser framför sig. Örjan Frid tillträder med omedelbar verkan.

- Eniros nya styrelse genomför sedan mitten på det andra kvartalet en omfattande analys av Eniros förutsättningar. Det är styrelsens bedömning att Örjan Frid har rätt erfarenhet för att genomföra det förändringsarbete som kommer att krävas, säger Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Styrelsen för Eniro har idag utsett Örjan Frid till ny VD. Örjan Frid har mer än 25 års erfarenhet av turnaround-arbete i ett stort antal svenska företag i olika branscher. Han har arbetat som interims-VD, COO och projektansvarig i organisationer i stark förändring och omstrukturering. Örjan har bl a verkat som VD i företag som Patria Helicopters AB, Eneas Energy AB och TradeDoubler AB. Örjan Frid ingår i den nya styrelsen i Eniro som valdes vid bolagsstämman i april i år. Han tillträder med omedelbar verkan.

 
Styrelsen har beslutat att säga upp VD Stefan Kercza, men vill samtidigt tacka för hans mycket värdefulla insatser som VD sedan 2014 och medlem av koncernledningen sedan 2011. Eniro har under Stefan Kerczas ledning genomfört många omfattande och viktiga organisatoriska förändringar samt effektiviseringsåtgärder för stabilisering av intjäningen.- Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att anpassa Eniros verksamhet för att skapa ett konkurrenskraftigt bolag i en föränderlig digital marknadsmiljö, säger Örjan Frid, ny VD och koncernchef i Eniro.

Stefan Kercza har en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning och 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ytterligare 6 månaders avräkningsbart vederlag.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, Styrelseordförande, Tel: +46 70 399 80 16

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 17.30 den 12 augusti 2016.

 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK.

Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Bifogade filer

Eniro_Pressmeddelande.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]