STINA HONKAMAA BERGFORS OCH STAFFAN PERSSON FÖRESLÅS TILL ENIROS STYRELSE

Eniros valberedning som representerar drygt 30 % av rösterna i bolaget föreslår inför årsstämman 2014 att Stina Honkamaa Bergfors och Staffan Persson väljs in som nya ledamöter i Eniros styrelse. Stina Honkamaa Bergfors föreslås utifrån sin gedigna branschkunskap från att ha varit Sverige VD för det globala sökföretaget Google i kombination med hennes erfarenhet från olika positioner på den nordiska mediemarknaden. Staffan Persson är den näst största aktieägaren i Eniro och har en bred kunskap om bolaget, sökbranschen samt finansmarknaden i stort. Valberedningen bedömer att de två kandidaterna kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete att ta Eniro vidare i nästa utvecklingsfas.

 

Eniros valberedning som representerar drygt 30 % av rösterna i bolaget föreslår till årsstämman 2014 att Stina Honkamaa Bergfors, VD för United Screens, samt Staffan Persson, VD för Swedia Capital AB, väljs in som nya styrelseledamöter. Thomas Axén samt Fredrik Arnander som idag ingår i Eniros styrelse har båda avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Lars-Johan Jarnheimer, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen och Leif Aa. Fredsted. Valberedningen föreslår att Lars-Johan Jarnheimer utses till styrelsens ordförande.

 

Stina Honkamaa Bergfors har en lång och djup erfarenhet ifrån att leda och utveckla digitala medie- och globala sökföretag på den nordiska marknaden. Hennes kunskap om digital medieförsäljning, marknadskommunikation och uppbyggda branschnätverk har varit avgörande för valberedningens nominering. Hon har arbetat drygt fem år som Sverigechef för Google och YouTube samt fyra år som VD för Carat, en av de ledande mediebyråerna på den svenska marknaden. Stina Honkamaa Bergfors är idag VD och delägare för United Screens som hon startade upp i augusti i år. United Screens är ett mediebolag som bistår innehållsskapare, företag, medie- och musikbolag på YouTube och andra digitala plattformar.

 

- Eniro är ett företag som agerar på en otroligt spännande och dynamisk marknad. Jag tror att jag med min bakgrund kan bidra med erfarenhet och kunskap om hur man tar sig an det nya medielandskapet och får utväxling för det. Eniro har enorm potential inom det området, säger Stina Honkamaa Bergfors, föreslagen ledamot till Eniros styrelse.

 

Staffan Persson har under snart två år varit en av de största aktieägarna i Eniro och Eniro är Staffan Perssons största privata investering. Staffan Persson har tidigare varit verksam som VD för Neonet, Nordia Fondkommission samt som direktör för HSBC Investment Bank. Bland tidigare styrelseuppdrag kan nämnas Unibet Group samt Orc Group. Valberedningen är av uppfattningen att Staffans goda kunskap om Eniro och dess framtida utmaningar och möjligheter kommer att tillföra i styrelsens arbete, samtidigt som valberedningen bedömer det som värdefullt för Eniro att få en långsiktigt engagerad ägare som representant i styrelsen. Staffan Persson är idag engagerad i styrelsen för bland annat Dibs, Cinnober, Lexington, Synthetic MR och Sveab. Staffan Persson har informerat valberedningen om sin avsikt att lämna ett antal av sina styrelseposter för att kunna fokusera mer på sitt uppdrag i Eniros styrelse.

 

- Den kunskap jag har erhållit utifrån mitt arbete som verksam i bolag som agerar i digitala medier kombinerat med min affärsmässighet hoppas jag kunna tillföra i Eniros styrelsearbete, säger Staffan Persson, föreslagen ledamot till Eniros styrelse.

 

- Som ordförande i Eniros valberedning är jag glad att kunna presentera Stina Honkamaa Bergfors och Staffan Persson som förslag till bolagets styrelse, säger Andrè Vatsgar. Kombinationen av att få in Stinas stora erfarenhet av digitala kanaler och hennes kunskap om medie- och sökbranschen med Staffans bolagskunskap och ägarengagemang bedömer vi i valberedningen som optimala för Eniro, avslutar Andrè Vatsgar.

 

Eniros valberedning inför årsstämman 2014 utgörs av Andrè Vatsgar; ordförande i valberedningen och utsedd av Danske Capital AB, Staffan Persson; Zimbrine Holding BV, Sofia Aulin; Länsförsäkringar Fondförvalting AB, Åsa Nisell; Swedbank Robur fonder och Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro. Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2014 kommer att presenteras i kallelsen till stämman.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Andrè Vatsgar, Valberedningens ordförande, Tel: +46 752 481 900
Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande i Eniro, som nås via:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 11 november 2013.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 3 000 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201311101454-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]