STEFAN KERCZA UTSEDD TILL TILLFÖRORDNAD VD FÖR ENIRO

Styrelsen och Johan Lindgren har gemensamt kommit överens om att han frånträder sitt uppdrag som vd för Eniro.  Eniro går efter en genomförd transformation, från tryckta till digitala medier såsom online- och mobiltjänster, in i nästa utvecklingsfas. Förändringen har inneburit stora kostnadsbesparingar och en lägre skuldsättning. Den gemensamma bedömningen är att Eniro behöver ett nytt ledarskap med ny energi och erfarenhet för att ta bolaget till tillväxt.

 

Styrelsen i Eniro AB har utsett Stefan Kercza, idag vd för Eniro Danmark och tillförordnad vd för eniro.se, till tillförordnad vd och koncernchef för bolaget. Styrelsens bedömning är att Stefan Kercza med sin erfarenhet från att vända Eniro Danmark till tillväxt, är väl lämpad för att ställa om Eniro inför nästa fas, tillväxtfasen.

 

-          Eniros styrelse och ledning hälsar Stefan Kercza välkommen som tf vd för Eniro. Stefan har uppvisat ett imponerande tillväxtarbete i Danmark och tar med sig de värdefulla erfarenheterna till koncernnivå till dess att en permanent vd kan presenteras, säger
Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro.

 

-       Vi tackar Johan Lindgren för hans insatser för Eniro. De senaste fyra åren under Johans ledning har präglats av arbetet att åtstadkomma den första framgångsrika transformationen från tryckta till digitala medier samt ett fokus på användar- och kundnytta. Genom kraftiga kostnadsbesparingar har bolaget upprätthållit ett starkt kassaflöde som möjliggjort för Eniro att uppnå en väsentligt lägre skuldsättning, avslutar Lars-Johan Jarnheimer.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande, Tel: +46 722-208 277
Stefan Kercza, tf vd och koncernchef, Tel: +45 28 55 55 55
Cecilia Lannebo, Chef Investor Relations, Tel: +46 722 208 277

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 18 augusti 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201408176423-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]