REGMAR

Robert Puskaric utsedd till ny VD och koncernchef i Eniro Group AB

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.

Robert Puskaric är född 1969 i Ljungby och har en civilekonomexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Han var under perioden 2017 - 2019 VD och koncernchef för Doro AB. Dessförinnan har han varit anställd på Ericsson sedan 1996 och där haft många olika ledande befattningar, såväl i Sverige som utomlands, i vilka han bland annat visat stor förmåga att bygga och utveckla nya strategier och verksamheter.

Robert Puskaric tillträder den 1 juli 2021. Fram till Robert Puskarics tillträde kvarstår Magdalena Bonde som verkställande direktör.

Arne Myhrman, styrelsens ordförande säger;

- "Det är med stor tillförsikt som styrelsen utsett Robert Puskaric till verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB. Robert Puskaric har ledaregenskaper och kompetens för att utifrån den beslutade strategin och affärsmodellen vidareutveckla verksamheten med fokus på tillväxt i våra affärsområden. Jag ser fram emot att tillsammans med Robert Puskaric och hela styrelsen kunna bidra till Enirokoncernens fortsatta utveckling."

Magdalena Bondes anställning i Eniro Group AB avslutas den 17 september 2021. Avgångsvederlag utgår inte. Kostnader för Magdalena Bonde för perioden 1 juli 2021 till den 17 september 2021 kommer att redovisas i samband med delårsrapporten för juli - september 2021.

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2021 kl. 20:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073-383 64 67

Anders Hugosson, styrelsens vice ordförande, mobil 070-873 62 50

Eniro Group AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]