REGMAR

Rättelse: Återköp av aktier i Eniro under perioden 17-21 juli 2023

Tiden för den publicerade MAR-etiketten är nu korrigerad. Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") (LEI-kod 549300DYME127YXNIN46) har under den 17 till den 21 juli 2023 återköpt sammanlagt 15 350 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0011256312) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Eniros styrelse i syfte att optimera Bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 25 000 000 kronor som Eniro tillkännagav den 14 juli 2023. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR"). Syftet med återköpsprogrammet är att uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och att optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella återköpta egna aktier kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller tillgångar eller i samband med hantering av incitamentsprogram. 

Stamaktier i Eniro har återköpts enligt följande: 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

2023-07-17

5 000 000

0,568

2 840 000

2023-07-18

5 000 000

0,57

2 985 000

2023-07-19

350 000

0,55

192 500

2023-07-20

2 000 000

0,554

1 108 000

2023-07-21

3 000 000

0,568

1 704 000

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Erik Penser Bank AB för Eniros räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Eniros innehav av egna aktier per den 24 juli 2023 till 16 175 356 stamaktier. Det totala antalet aktier i Eniro uppgår till 746 182 472.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)

Tel: +46 (0)70-225 18 77

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2023 kl. 13.20 CEST.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]