ÖKAD KOSTNAD FÖR SYNTETISKT AKTIEPROGRAM I FJÄRDE KVARTALET

Eniro har under verksamhetsåren 2010-2012 haft ett av årsstämman beslutat syntetiskt aktieprogram. Värderingen av de syntetiska aktierna är kopplade till Eniros aktiekurs där kontantavräkning sker efter en inlåsningsperiod om tre år från respektive intjänandeår. Till följd av Eniros kraftigt ökade aktiekurs under det fjärde kvartalet bedöms kostnaden i kvartalet uppgå till cirka 25 MSEK.

Årsstämman i Eniro har för verksamhetsåren 2010-2012 beslutat om ett syntetiskt aktieprogram. Programmet som omfattar cirka 35 anställda har vid sidan av fast ersättning även haft en rörlig lön. Den rörliga ersättningen har dels bestått av en kontantdel och dels av syntetiska aktier. Värderingen av de syntetiska aktierna är kopplade till Eniros aktiekurs och justeras i fjärde kvartalet med 25 MSEK.

 

Kostnaden för de årliga programmen periodiseras under respektive programs treåriga intjäningsperiod.

 

En aktiekursförändring under 2014 om +/- 1 krona motsvarar en påverkan på Eniros EBITDA med +/- 0,9 MSEK. Vid utgången av 2013 fanns cirka 880 000 syntetiska aktier. Eniro har från verksamhetsåret 2013 inget pågående syntetiskt aktieprogram.

 

  Antal syntetiska aktier Max tilldelning (aktiekurs SEK kronor)
2010 142 560 130,90
2011 392 551 71,85
2012 346 689 60,85

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 22 januari 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 3 000 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201401210431-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]