REGMAR

Ny ledamot till Eniro ABs valberedning inför årsstämman 2021

Med anledning av SpectrumOne ABs förvärv av preferensaktier serie A i Eniro AB (publ) varigenom 28 procent av samtliga röster i bolaget uppnåtts, vilket offentliggjordes den 29 december 2020, har bolagets större ägare beslutat om förändring av valberedningens sammansättning enligt följande. Fredrik Forsman, utsedd av SpectrumOne AB har utsetts till valberedningens ordförande. För att upprätthålla kontinuitet i valberedningen kvarstår Theodor Jeansson och Johnny Sommarlund. Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB enligt årsstämmans beslut, kvarstår. Carl Rosvall, utsedd av Hajskäret Invest AB, avgår ur valberedningen.

I valberedningen inför årsstämman 2021 ingår nu;

· Fredrik Forsman, utsedd av SpectrumOne AB, (valberedningens ordförande)

· Ilija Batljan, eget innehav och via egna bolag

· Johnny Sommarlund

· Theodor Jeansson

· Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelse, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer, revisorsarvoden, val av ordförande på årsstämma, samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen. Årsstämman hålls den 29 april 2021.

I övrigt hänvisas till bolagets pressmeddelande av den 7 oktober 2020, http://www.enirogroup.com/sv/pressmeddelanden/eniros-valberedning-och-arsstamma-2021

Fredrik Forsman, Valberedningens ordförande, tel 073 978 78 44

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073 383 64 67

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Tjänsterna består av produkter genom våra partnerskap med Google, Facebook, Microsoft med fler. Affärsområdet utvecklar också våra egna tjänster baserat på våra lokala sökmotorer eniro.se, gulesider.no, krak.dk, degulesider.dk and 0100100.fi. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]