REGMAR

Magdalena Bonde slutar som VD och koncernchef för Eniro AB (publ)

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.

"Jag tillsammans med alla på Eniro har arbetat väldigt hårt för att ta bolaget till den plats det är på idag. Min bedömning är att det nu är rätt tillfälle att tillsätta en ny VD som med förnyad kraft och energi tar vid och fortsätter arbetet framåt", säger Magdalena Bonde och fortsätter;

"Jag är nöjd med vad vi åstadkommit under den här tiden. Vi har tagit stora viktiga steg för att fortsätta bygga vidare på de fantastiska tillgångar som Enirokoncernen har. Vi har framför allt flyttat oss framåt i vår digitaliseringsagenda. Vi har stöpt om produktportföljen mot en SaaS modell, digitaliserat kundsanskaffningen och har investerar i vår kundportal Mitt Eniro."

Arne Myhrman, styrelsens ordförande kommenterar;

"Magdalena Bonde har haft en betydande roll som VD och lett företaget genom avgörande transformationer för att stärka bolaget både verksamhetsmässigt men även finansiellt".

Styrelsen påbörjar nu arbetet med att finna en efterträdare. Magdalena Bonde kvarstår som VD tills en efterträdare är på plats, dock längst till och med den 17 september 2021.


För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073 - 383 64 67

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2021 kl. 18.30 CET.

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073 - 383 64 67

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]