KOSTNADSBESPARINGAR OCH OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER

Eniro har genomfört den omorganisation som kommunicerades i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Kostnadsbesparingarna till följd av omorganisationen beräknas överstiga de 100 MSEK som tidigare kommunicerats. Omstruktureringskostnaderna som belastar det fjärde kvartalet kommer att uppgå till 55 MSEK jämfört med tidigare indikation om 35 MSEK.

Eniro har genomfört de organisationsförändringarna som kommunicerades i rapporten för det tredje kvartalet. Omorganisationen, som har skett inom centrala supportfunktioner, ska bidra till en ökad effektivitet och en snabbare leveranstakt i Eniros produkt- och tjänsteutveckling. Förändringarna påverkar anställda på samtliga geografiska marknader med tonvikt på Norge.

Den finansiella påverkan av omorganisationen är nu fastställd. Kostnadsbesparingarna kommer att överstiga de 100 MSEK som kommunicerades i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Omstruktureringskostnaderna som belastar det fjärde kvartalet kommer att uppgå till 55 MSEK jämfört med tidigare indikation om 35 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 19 december 2013.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 3 000 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201312180752-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]