KOMMUNIKÉ FRÅN ENIROS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Eniro höll idag en extra bolagsstämma i Stockholm med anledning av styrelsens förslag att emittera preferensaktier.

Extrastämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

1. Ändring av bolagsordningen Extrastämman beslutade i enlighet med förslaget om en ändring av bolagsordningen. Ändringen sker för att möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier.
2. Emissionsbemyndigande till styrelsen Extrastämman beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier.
3. Vinstutdelning på preferensaktier Extrastämman beslutade om extra vinstutdelning på preferensaktierna i enlighet med förslaget.

Eniros koncernchef och verkställande direktör Johan Lindgren höll ett kort VD-anförande som beskrev bakgrunden till förslaget att emittera preferensaktier samt beslutets påverkan på Eniro, befintliga aktieägare och lånegivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Lindgren, Chefsjurist, Tel: +46 8 553 31373
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]