KOMMENTAR TILL MEDIEUPPGIFTER: MEDIAS UPPGIFTER NYA FÖR ENIRO

SvD:s uppgifter på torsdagens att fler personer än den tidigare Vd:n skulle vara inblandade i de brott mot redovisningsreglerna som bolaget själva polisanmälde hösten 2014 är helt nya för bolaget.

 

Vi har naturligtvis lämnat över allt relevant material till Ekobrottsmyndigheten (EBM) och även gett dem muntlig information, men det har varit en viktig princip för oss att låta EBM sköta sin utredning utan vår ytterligare inblandning. Vi vet därför inte mer i frågan än vad andra vet, säger Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro. Vi har dock inte fått några som helst indikationer på att EBM är intresserade av fler medarbetare.

 

I syfte att även internt gå till botten med händelserna har advokat Jonas Bergh, delvis med hjälp av revisionsfirman PWC parallellutrett hela frågan. Den granskningen blev klar under våren och gör att Eniro idag anser sig ha en god bild av hela händelseförloppet och var ansvaret för det inträffade ligger.

 

- Naturligtvis var det inte Johan Lindgren som såg till att felaktigheterna verkställdes i bokföringen. Det var annan underställd personal. Det är min och styrelsens uppfattning att Johan Lindgren på olika sätt varit inblandad i att personal gjort detta. Bolaget har därför inte vidtagit någon åtgärd inom ramen för anställningsförhållandet, vad gäller någon annan person än Johan Lindgren. Jag finner inte anledning att peka ut andra i detta sammanhang och mitt förtroende för övriga medarbetare är orubbat.

- Inget i SvD:s rapportering får oss i nuläget att se på saken annorlunda. Skulle EBM höra av sig kommer vi naturligtvis att agera på det sätt som vi gjort från och med dag ett, det vill säga göra vårt yttersta för att besvara eventuella frågor och räta ut eventuella frågetecken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Carlsson, Vd Eniro Sverige, tel 076 644 77 00 

Christer Lundin, Kommunikationschef, tel 072 888 18 16

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201506256549-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]