KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 7 JUNI 2012

Styrelsen i Eniro AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 7 juni 2012.

Utdrag ur förslaget till dagordning:

Beslut i samband med nyemission av preferensaktier innehållande beslut om:

1. Ändring av bolagsordningen (införande av ett nytt aktieslag - preferensaktier)
2. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier
3. Vinstutdelning på preferensaktier

Tid och plats

Den extra bolagsstämman kommer hållas torsdagen 7 juni 2012 klockan 10.00 på Carnegie Investment Banks huvudkontor, Regeringsgatan 56 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

Registrering

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 31 maj 2012. Anmälan av avsikt att delta måste ha gjorts till Eniro senast klockan 16:00 den 31 maj 2012 under adress: Eniros Extrastämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, per telefon +46 (0)8-402 90 44 eller på www.eniro.com.

För mer information, se bifogad kallelse till extra bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]
Katarina Lindgren, Chefsjurist, Tel: +46 8 553 313 73

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07.10 den 7 maj 2012.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]