Inget avtal för Eniro med bankerna

Stockholm Nasdaq-noterade Eniro AB (publ) har sedan tidigt i höstas förhandlat med ett bankkonsortium om sex banker om en förändrad kapitalstruktur och lånefinansiering. Något avtal med bankerna har ännu ej träffats.

Sedan i december 2016 har Eniro haft anstånd med amorteringar och uppfyllande av nyckeltalsvillkor - ett så kallad stand still-avtal. Stand still-avtalet upphör 31 mars 2017. Däremot har räntor i sin helhet betalats under perioden.

Bankkonsortiet består av:   Nordea Bank AB (publ)

                                           Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

                                           Svenska Handelsbanken AB (publ)

                                           Swedbank AB (publ)

                                           Danske Bank A/S, Sverige filial

                                           DNB Sweden AB

Ytterligare information lämnas innan börsen öppnar måndag 3 april 2017.

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 19:00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.comtwitter.com/enirofacebook.com/eniro


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]