INBJUDAN TILL PRESENTATION AV ENIROS DELÅRSRAPPORT, JULI - SEPTEMBER 2015

Eniros delårsrapport för det tredje kvartalet 2015 kommer att publiceras klockan 08:00 den 29 oktober 2015.

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 samma dag där Eniros VD och koncernchef Stefan Kercza och Eniros tf CFO Maria Åkrans presenterar resultatet för det tredje kvartalet. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webbsändningen kan också ses i efterhand.

 

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

 

SE: +46 (0) 8 566 426 63 eller

 

UK: +44 20 342 814 34

 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats, www.enirogroup.com. På bolagets hemsida kommer även en ljudupptagning av telefonkonferensen att finnas tillgänglig. 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Åkrans, tf finansdirektör, tel: +46 (0) 70 856 64 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 15 oktober 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201510146827-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]