INBJUDAN TILL PRESENTATION AV ENIROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

Eniros delårsrapport för fjärde kvartalet 2011 kommer att publiceras klockan 08.00 den 9 februari 2012. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 samma dag.
Eniros VD och koncernchef Johan Lindgren och Eniros finansdirektör Mattias Lundqvist presenterar resultatet för fjärde kvartalet och besvarar frågor. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webbsändningen kan ses i efterhand. För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: +46 (0)8 505 629 32 eller

UK: +44 (0)207 108 62 05

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.eniro.com under Investor Relations. På bolagets hemsida kommer även en ljudupptagning av telefonkonferensen att finnas tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 700 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2010 uppgick intäkterna till 5 326 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 605 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Bifogade filer

201201272177-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]