Hosni Teque-Omeirat, tf CEO Eniro Group AB, förvärvar aktier i Eniro

Hosni Teque-Omeirat, tf CEO Eniro Group AB, har förvärvat 2.849.814 preferensaktier serie A till ett totalt värde om SEK 1 852 379. Förvärvet genomfördes den 10 juni 2022 till en kurs om SEK 0,65 per aktie.

  • "Efter cirka 30 dagar på jobbet så har min bild bekräftats, att detta är ett bolag med rätt förutsättningar för att kunna transformera sig självt i syfte att möta den nya tidens utmaningar där automatisering, effektivisering och produktifiering kommer vara vår väg framåt. Efter att ha gjort nödvändiga förändringar i organisationen har vi nu dessutom möjligheten att exekvera snabbare och effektivare på en strategi som handlar om renodling och förstärkning av vår kärnaffär i vilken vi nu gör strategiska investeringar för att kunna skala upp.", säger Hosni Teque-Omeirat.

Hosni Teque-Omeirat, tf Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70-225 18 77
Email: [email protected]

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]