Eniros valberedning och årsstämma 2019

Eniros årsstämma kommer att hållas torsdagen den 9 maj 2019 i Kista. Valberedning är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eniros årsstämma 2018 har större ägare i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:

  • Johnny Sommarlund, utsedd av MGA Placeringar AB
  • Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
  • Theodor Jeansson, eget innehav och via bolag
  • Arne Myhrman, utsedd av Hajskäret Invest AB
  • Joachim Berner, styrelseordförande i Eniro

Valberedningen har utsett Arne Myhrman till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelse, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer, revisorsavoden, val av ordförande på årsstämma, samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] senast den 31 januari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till [email protected] senast den 21 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Valberedningens ordförande, tel 0733 836 467

Joachim Berner, Styrelseordförande, tel 0706 201 150

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]